Scurt istoric al Regimentului 57 Aviaţie Vânătoare

Odată cu terminarea celui de-al doilea război mondial, România a cunoscut o nouă concepţie din punct de vedere politic, economic şi militar.
Armata trece la statele de organizare pe timp de pace, este înfiinţat Ministerul Forţelor Armate, organism care reorganizează tot sistemul de apărare al ţării, redislocând efectivele pe tot cuprinsul ţării.

În acest context, şi Aviaţia Militară se reorganizează, se dislocă pe noi aerodromuri militare modernizate şi se înzestrează cu aparate de zbor sovietice. Astfel, în perioada anilor 1945-1950, dispare Corpul Aerian şi apare Comandamentul Forţelor Aeriene Militare (C.F.A.M.) cu sediul în Bucureşti (B-dul Dacia). Grupurile şi Flotilele se transformă în Divizii de Aviaţie şi Regimente (M.U. şi U.), rămânând Centrul de instrucţie, Şcolile pentru pregătirea personalului navigant, nenavigant şi tehnic, se înfiinţează Bazele şi Batalioanele de deservire, ce funcţionează în principiu pe lângă Regimentele de Aviaţie, menţinându-se Bazele de Reparat Aeronave şi Depozitele de materiale tehnice, carburant, armament şi muniţie. Se înfiinţează Centrul de Medicină Aeronautică, instalat pe aerodromul Pipera (unde funcţionează şi prima barocameră – H=12.000 m – de fabricaţie sovietică).

În vederea înzestrării cu aeronave cu motoare cu reacţie, se iau măsurile necesare şi începe construcţia unor aerodromuri cu piste betonate, în principiu având o lungime de 2000-2500 m şi o lăţime între 60 şi 80 m. Se instalează şi mijloace de Protecţie a navigaţiei aeriene (P.N.A.), se construiesc cazărmi, depozite pentru materiale tehnice de aviaţie, echipament, alimente şi de carburanţi, asigurate prin cale ferată.

În baza Ordinului Ministrului Forţelor Armate nr. 003116393 din 28 martie 1951, în perioada 1-14 aprilie 1951 se înfiinţează Divizia 3 Aviaţie de Vânătoare. Primăvara anului 1951 reprezintă perioada de excepţie când, prin Ordinul M.F.A. Nr. 003116393 din 28.03.1951, trimis la C.M.F.A. cu Nr. 0040145 din 5 aprilie 1951, pe aerodromul militar Pipera se înfiinţează Regimentul 14 Aviaţie Vânătoare, primul regiment care va fi dotat cu avioane de vânătoare cu reacţie.

Prin ordinul M.F.A. Nr. 1875 din 23 aprilie 1951 şi Nr. 9630 din 26 aprilie 1951, a fost numită comanda regimentului, alcătuită din:

  • Comandantul regimentului – locotenent major Răican Aurel;
  • Locţiitor politic – căpitan Dragomir Gheorghe
  • Şef Stat Major – locotenent Zamfirescu Ion