Scurt istoric al Regimentului 57 Aviaţie Vânătoare

Trei ani mai târziu, Dobrogea este curăţată de aviaţie militară şi de unităţile de artilerie anti – aeriană. Cerul patriei este liber.

În primvăra anului 2004 se desfiinţează Baza 57 Aeriană şi Grupul 57 Av. V. Ceea ce a mai rămas din personal, piloţi, ingineri, tehnicieni, se dizlocă pe aerodromul Borcea. Astfel a fost neutralizat cel mai bine înzestrat regiment de aviaţie vânatoare din România.

Începând cu luna mai 1995, structura regimentului se schimbă astfel că din Regimentul 57 Av.V. s-a desprins Grupul 57 Av. V. comandant de locotenent-colonel Toma Ioan şi Baza Aeriană 57, comandată de maiorul Durlea Norel. Grupul cuprindea tot personalul navigant, iar Baza restul de efective, tehnica de luptă serviciile, cazarma PC, PD, într-un cuvânt tot ce însemna deservirea pentru zbor.

Primul zbor în simplă comandă cu un avion de luptă reactiv IAK-23, a fost efectuat de maiorul Aunel Răican în ziua de 26 iunie 1951 pe aerodromul Ianca, într-o fetivitate de prezentare a noilor unităţi de aviaţie şi a noilor avioane de luptă reaclivă.

Din prima formaţie de zbor cu avioanele cu reacţie au făcut parte: maiorul Aurel Răican, locotenentul major Gheorghe Păduraru şi locotenentul major lon Clenciu. Formaţia era însoţită de un avion de rezervă, care zbura deasupra, pilotat de maiorul Dumitu Balaur.

Deşi românia avea o economie parţial distrusă de război (mai plătea şi datorii de război sovieţilor), în 1951 erau piloţi care puteau să zboare „de dimineaţa până seara“, efectuând în medie 150-200 ore de zbor pe an.

În cursul celor peste 50 de ani de activitate ai regimentului, ca urmare a conştiinciozităţii cu care personalul navigant s-a pregătit pentru executarea fiecărei misiuni de zbor, a competenţei profesionale a personalului tehnic în pregătirea tehnicii de zbor, cât şi a răspunderii înalte dovedite de personalul de asigurare şi seservire, au fost obţinute rezultate bune şi foarte bune in procesul desăşurării şi executării planului pregătirii de luptă în zbor şi la sol.

Dintre numeroasele misiuni pe care regimentul le-a primit în cadrul acţiunilor de cooperare cu alte arme, sau în cadrul aplicaţiilor şi antrenamentelor, amintesc în mod succesiv următoarele:

 • participarea la primele aplicaţii de cooperare cu trupele terestre – 1953;
 • executarea misiunilor de cooperare cu artileria AA – 1954;
 • efectuarea a 15 ore de zbor în cooperare cu marina Militară şi 190 de ore de zbor pentru anileria AA – 1955;
 • paniciparea la aplicaţia în comun cu Divizia Mărăşeşti şi la Ziua Marinei Române – 1957;
 • participarea la aplicaţia comună române-bulgară – 1967;
 • participarea la parada aeriană pentru Ziua Marinei Române, mitingul aviatic de la Bucureşti şi obţinerea calificativului „Foarte Bine“ la tragerile cu rachete aer-aer în poligonul de la Astrahan (URSS) – 1968, 1969 şi 1970;
 • participarea la parada aeriană pentru Ziua Marinei Române – 1972;
 • participarea, cu rezultate foarte bune, la exerciţiul de scoatere rapidă a forţelor şi mijloacelor de sub loviturile inamicului, cu decolarea tuturor avioanelor în timp scurt şi aterizare pe aerodromul de rezervă Borcea, organizat de comandantul regimentului locotenent-colonel Rus Iosif- 1973;
 • executarea tragerilor cu rachete aer-aer în poligonul de la Astrahan (URSS) şi obţinerea calificativului “Foarte Bine” – 1978;
 • paniciparea, pentru prima dată cu avioanele MIG-23 MF, la aplicaţia din zona Braşov – 1980;
 • participarea la aplicaţia din zona Babadag – 1982;
 • participarea la parada militară din 23 august, cu dislocare pe aerodromul Alexeni – 1984;
 • participarea la aplicaţia Marinei Militare Române în cooperare cu Bulgaria şi URSS şi xecutarea tragerilor cu rachete aer-aer în poligonul de la Astrahan (URSS) – 1985 participarea la aplicaţiile organizate de fostul Tratat de la Varşovia – 1986, 1987, 1988; participarea la aplicaţia din zona Cemavoda şi executarea tragerilor cu rachete aer-aer în poligonul de la Astrahan (URSS) şi obţinerea calificativului “Foarte Bine” – 1988; – executarea de zboruri pentru omologarea a o serie de produse româneşti destinate aviaţiei (cauciucuri pentru avioanele NIC-15, bombe, rachete aer-aer şi aer-sol, coinplexul de dirijare 1,802, ş.a.);
 • trageri cu rachete aer-aer în poligonul de la Astrahan (URSS) şi obţinerea calificativului “Foarte Bine” – 1989.

Regimentul 57 Av. V. a fost pepiniera aviaţiei militare, unde s-au format multe cadre ce au obținut şi au fost numite în funcţii înalte din Ministerul Apărării Naţionale.